Steiner HF

Læs mere om ungdomsuddannelsen her >>>

Læs mere om ungdomsuddannelsen her >>>

– en ungdomsuddannelse med høj faglighed – også i håndværk, musik og kunst

Du kan tage en Steiner HF på 5 steinerskoler rundt om i landet, og du behøver ikke at have gået på en steinerskole for at søge om optagelse. Flere elever kommer udefra og er glade for mødet med denne skoleform, som derudover også er eksamens- og karakterfri.
Undervisningen på Steiner HF omfavner mangfoldighed, kultur, naturvidenskabelige fag og rejser ud i verden og en udvidet hf-fagpakke, der kan variere lidt fra skole til skole. Men fælles for alle skoler er, at både håndværksmæssige, kunstneriske og boglige fag har lige vægt, og at der er fokus på at forbinde den praktiske og teoretiske undervisning på tværs af fagene.
I fagrækken indgår altid de obligatoriske fag som dansk, engelsk, matematik, et kunstnerisk fag/idræt og faggrupper indenfor kultur og naturvidenskabelige fag. Alle hf-fag udbydes på de faglige niveauer – enten som A-, B- eller C-fag. Øvrige fag omfatter blandt andet kunst- og håndværksfag. Alle fag har et højt fagligt niveau.
Som elev arbejder du med mange sider af dig selv, og arbejdsformerne afveksler i hverdagen og hen over året. En del af skoletiden foregår i skolens værksteder, og du har musik og sang på tværs af klasserne.
På Steiner HF går du ikke til eksamen på traditionel vis, og du får heller ikke karakterer. I stedet lægges der vægt på selvrefleksion, dialog og skriftlig feedback. Tilgangen er, at læring kommer indefra, og at et inspirerende læringsmiljø er et sted, hvor det er tilladt at prøve sig selv af og begå fejl, uden at skulle bekymre sig om årskarakterer og eksaminer. Læringsprocessen får ro og bliver i højere grad en selvstændig proces
Som afslutning på uddannelsen modtager du et afgangsvidnesbyrd, der i skriftlig form beskriver standpunkt og opnåede kompetencer.
Afgangsvidnesbyrdet benyttes til at søge videre i uddannelsessystemet, og med den udvidede fagpakke kan du søge ind på alle videregående uddannelser via kvote 2 – også universiteterne.
På Steiner HF møder du stærke fællesskaber med andre unge i klassen, men også på tværs af klasser og steinerskoler.

11 elever fortæller

I 2021 bad vi 11 elever fra steinerskoler i hele Danmark fortælle eller interviewe hinanden om, hvordan det er at gå på Steiner HF.