Billedtænkning

Billedtænkning

Find din lokale steinerskole her >>>

Find din lokale steinerskole her >>>

Billedtænkning i grundskolen

Børn og unge lærer ikke kun ved at skrive og læse ord. De lærer også ved at læse og skabe billeder. Evnen til at danne indre billeder af det barnet oplever, har barnet i sig. Disse billeder fortæller noget om, hvordan barnet forstår verden.
Læs mere om billedtænkning gennem grundskolen her >>>

Hvordan er det på Steiner HF?

Vi har bedt 11 elever fra steinerskoler i hele Danmark interviewe hinanden om, hvordan det er at gå på Steiner HF.
Du kan også se en af de fem små film, som viser lidt om, hvad det vil sige at gå på Steiner HF >>>
NYESTE ARTIKLER

Klassetrin

Tag på besøg i klasserne, og læs om, hvad der kendetegner de forskellige klassetrin på en steinerskole.

Læs om de små

Bh.kl. – 4. klasse

Læs om de lidt større

5. – 8. klasse

Læs om de store

9. – 10. klasse

Læs om de unge

Steiner HF
11. – 12. klasse

Tilmeld dig Steinerskolerne nyhedsbrev

Tilmeld dig Steinerskolerne i Danmarks nyhedsbrev, som udsendes cirka en gang om måneden. Så opdaterer vi dig på, hvad der sker i og omkring steinerskolerne, lokalt, nationalt som internationalt.

Mangfoldige fag med plads til fordybelse, genkendelighed og kreativitet

På en steinerskole møder du børn og unge med mange forskellige færdigheder. De læser, skriver, tegner, regner, spiller musik, laver drama og bevægelse, strikker, synger, har træ- og metalsløjd og laver kemiforsøg.

Eleverne undervises, gennem hele skoleforløbet, både i de teoretiske fag som dansk, matematik, sprog, kultur- og naturfag og i håndværksfag, kunstneriske fag, musiske fag og bevægelsesfag.

Fagene understøtter hinanden og giver eleverne mulighed for at holde sanserne åbne, forblive nysgerrige, lære på forskellig vis og udvikle deres individuelle potentiale.

Det brede fagudbud ses hos steinerskolerne som afgørende i forhold til, at barnet eller den unge bevarer lysten til at lære og udvikle individuelle færdigheder uden at tabe muligheder ved for tidligt at orientere sig ensidigt i en boglig eller praktisk retning. En ligevægt mellem faglighed og kreativitet giver en indre sikkerhed og tro på sig selv, som giver styrke livet igennem.

Det konkrete fagudbud kan, særligt for håndværk og de kunstneriske/musiske fag, variere fra skole til skole.

Steinerskolerne er frie skoler med HF, hvor der undervises ud fra Rudolf Steiners pædagogik.

Nysgerrig? Find din steinerskole her

STEINERSKOLER