Hvorfor vælge en steinerskole?

Antologi om steinerskolerne – læs mere her og bestil bogen

Hvorfor har I valgt steinerskolen til jeres børn?

Vi har spurgt fire familier, der har børn på en steinerskoler i Danmark om, hvorfor de har valgt steinerskolen. Årsagerne er selvfølgelig mange, men nedenfor kan du læse, hvad de har lagt vægt på.

Trivsel

Vi valgte steinerskolen, da vores datter ikke trivedes i sin folkeskoleklasse, og da hun gik i 9. klasse, blev vi enige om, at nu var der nødt til at ske noget. Vi kendte i forvejen lidt til steinerskolen og besluttede derfor, at hun skulle begynde på den i stedet.

Fra det øjeblik vi trådte ind på skolen, følte vi virkelig, at skolen…

Mod

Vi valgte steinerskolen, fordi den grundlæggende styrker evnen til at have mod på at prøve og blive ved med at prøve, og fordi der på steinerskolen er tid til at fordybe sig og til at forbedre sig.

Det tiltaler os også, at der er ligeværdighed…

Helhed

Vi valgte steinerskolen, fordi der for mig ikke rigtigt var noget valg. Jeg har selv gået på en steinerskole, og meget af det, jeg grundlæggende har lært om det at være menneske, har jeg lært dér.

Jeg er kæmpe fan af steinerpædagogikkens helhedssyn…

Klædt på

At vores børn endte på en steinerskole var lidt en tilfældighed. Ingen af os forældre har gået på en steinerskole, og vores kendskab til steinerpædagogik og steinerskoler var ret begrænset, før vi mødte det i børnehaven som forældre.

Jeg synes, at steinerskolen har klædt vores børn godt på til fremtiden…

NYESTE ARTIKLER

Klassetrin

Tag på besøg i klasserne, og læs om, hvad der kendetegner de forskellige klassetrin på en steinerskole.

Læs om de små

Bh.kl. – 4. klasse

Læs om de lidt større

5. – 8. klasse

Læs om de store

9. – 10. klasse

Læs om de unge

Steiner HF
11. – 12. klasse

Mangfoldige fag med plads til fordybelse, genkendelighed og kreativitet

På en steinerskole møder du børn og unge med mange forskellige færdigheder. De læser, skriver, tegner, regner, spiller musik, laver drama og bevægelse, strikker, synger, har træ- og metalsløjd og laver kemiforsøg.

Eleverne undervises, gennem hele skoleforløbet, både i de teoretiske fag som dansk, matematik, sprog, kultur- og naturfag og i håndværksfag, kunstneriske fag, musiske fag og bevægelsesfag.

Fagene understøtter hinanden og giver eleverne mulighed for at holde sanserne åbne, forblive nysgerrige, lære på forskellig vis og udvikle deres individuelle potentiale.

Det brede fagudbud ses hos steinerskolerne som afgørende i forhold til, at barnet eller den unge bevarer lysten til at lære og udvikle individuelle færdigheder uden at tabe muligheder ved for tidligt at orientere sig ensidigt i en boglig eller praktisk retning. En ligevægt mellem faglighed og kreativitet giver en indre sikkerhed og tro på sig selv, som giver styrke livet igennem.

Det konkrete fagudbud kan, særligt for håndværk og de kunstneriske/musiske fag, variere fra skole til skole.

Steinerskolerne er frie skoler med HF, hvor der undervises ud fra Rudolf Steiners pædagogik.

Nysgerrig? Find din steinerskole her

STEINERSKOLER