Har du lyst til både og?

Fordybelse i kunst, håndværk, musik og rejser sammen med alt det, du kender!

Vil du både ha’ anatomi og rejse ud i det fri?

Vil du både udregne cirkler og tegne smukke snirkler?

Vil du både spille et instrument og bruge dit matematiske talent?

På Steiner HF bliver du undervist både i de teoretiske fag som dansk, matematik, sprog, kultur- og naturfag og i håndværksfag, kunstneriske-, musiske- og bevægelsesfag.

Fagene understøtter hinanden og giver dig mulighed for at holde sanserne åbne, forblive nysgerrig, lære på forskellige måder og udvikle dit individuelle potentiale. Det handler om at lære dig selv at kende.

Det brede fagudbud i skoleforløbet og på Steiner HF gør det det muligt at bevare lysten til at lære og udvikle dine individuelle færdigheder uden at begrænse dig ved for tidligt at orientere dig ensidigt i en specifik boglig eller praktisk retning. En ligevægt mellem faglighed og kreativitet er med til at give en indre sikkerhed og tro på sig selv, som giver styrke livet igennem.

Steinerskolerne er frie skoler med HF, hvor der undervises ud fra Rudolf Steiners pædagogik.

Har du lyst så læs mere om Steiner HF her

STEINER HF

Klassetrin

Tag på besøg i klasserne, og læs om, hvad der kendetegner de forskellige klassetrin på en steinerskole.

Læs om de små

Bh.kl. – 4. klasse

Læs om de lidt større

5. – 8. klasse

Læs om de store

9. – 10. klasse

Læs om de unge

Steiner HF
11. – 12. klasse

Mangfoldige fag med plads til fordybelse, genkendelighed og kreativitet

På en steinerskole møder du børn og unge med mange forskellige færdigheder. De læser, skriver, tegner, regner, spiller musik, laver drama og bevægelse, strikker, synger, har træ- og metalsløjd og laver kemiforsøg.

Eleverne undervises, gennem hele skoleforløbet, både i de teoretiske fag som dansk, matematik, sprog, kultur- og naturfag og i håndværksfag, kunstneriske fag, musiske fag og bevægelsesfag.

Fagene understøtter hinanden og giver eleverne mulighed for at holde sanserne åbne, forblive nysgerrige, lære på forskellig vis og udvikle deres individuelle potentiale.

Det brede fagudbud ses hos steinerskolerne som afgørende i forhold til, at barnet eller den unge bevarer lysten til at lære og udvikle individuelle færdigheder uden at tabe muligheder ved for tidligt at orientere sig ensidigt i en boglig eller praktisk retning. En ligevægt mellem faglighed og kreativitet giver en indre sikkerhed og tro på sig selv, som giver styrke livet igennem.

Det konkrete fagudbud kan, særligt for håndværk og de kunstneriske/musiske fag, variere fra skole til skole.

Steinerskolerne er frie skoler med HF, hvor der undervises ud fra Rudolf Steiners pædagogik.

Nysgerrig? Find din steinerskole her

STEINERSKOLER