Bliv rig på oplevelser

Man får en utrolig god skolegang, og man bliver rig på oplevelser.
Her er frihed under ansvar, og man bliver opfattet som en voksen.

Anna Laurine går i 2. HF på Rudolf Steiner-Skolen i Odense

Jeg var egentlig begyndt på STX på Nyborg Gymnasium, men da jeg savnede et eller andet, blev jeg nysgerrig på Steiner HF. En dag besøgte jeg så 1. HF-klassen på steinerskolen i Odense, og det overbeviste mig om, at jeg hellere ville tage en Steiner HF. Jeg fornemmede med det samme, at det var anderledes, end det jeg kom fra, og at her var noget af det, jeg savnede. På steinerskolen mødte jeg folk, som ville en masse forskellige fede ting. Der var forskellighed på en god måde.

Jeg havde ikke gået på en steinerskole før, så jeg troede, at det måske ville være svært at begynde på en, men det var faktisk utrolig let, og jeg har kun oplevet stor opbakning. Der var selvfølgelig en masse nye ting, jeg skulle vænne mig til. Men det er bare utrolig positivt at finde ud af, at man kan gøre mange ting på mange forskellige måder. Der er jo også en del andre, som heller ikke har gået på skolen altid, så der er altid nogen, man kan relatere til. Her er heller ikke for stort eller for småt. Vi er et passende antal elever til, at vi er interesserede, og til at vi passer på hinanden.

Man prøver en masse forskellige ting ud over de mere almindelige fag: Sølvsmedning, arkitektur, bogbinding osv. Noget, som jeg ellers aldrig ville have overvejet at beskæftige mig med. Man lærer at sætte sit præg på det, man laver. Det er ret fantastisk, og så er det i skoletiden.

Har du lyst så læs mere om Steiner HF her

STEINER HF
NYESTE ARTIKLER

Klassetrin

Tag på besøg i klasserne, og læs om, hvad der kendetegner de forskellige klassetrin på en steinerskole.

Læs om de små

Bh.kl. – 4. klasse

Læs om de lidt større

5. – 8. klasse

Læs om de store

9. – 10. klasse

Læs om de unge

Steiner HF
11. – 12. klasse

Mangfoldige fag med plads til fordybelse, genkendelighed og kreativitet

På en steinerskole møder du børn og unge med mange forskellige færdigheder. De læser, skriver, tegner, regner, spiller musik, laver drama og bevægelse, strikker, synger, har træ- og metalsløjd og laver kemiforsøg.

Eleverne undervises, gennem hele skoleforløbet, både i de teoretiske fag som dansk, matematik, sprog, kultur- og naturfag og i håndværksfag, kunstneriske fag, musiske fag og bevægelsesfag.

Fagene understøtter hinanden og giver eleverne mulighed for at holde sanserne åbne, forblive nysgerrige, lære på forskellig vis og udvikle deres individuelle potentiale.

Det brede fagudbud ses hos steinerskolerne som afgørende i forhold til, at barnet eller den unge bevarer lysten til at lære og udvikle individuelle færdigheder uden at tabe muligheder ved for tidligt at orientere sig ensidigt i en boglig eller praktisk retning. En ligevægt mellem faglighed og kreativitet giver en indre sikkerhed og tro på sig selv, som giver styrke livet igennem.

Det konkrete fagudbud kan, særligt for håndværk og de kunstneriske/musiske fag, variere fra skole til skole.

Steinerskolerne er frie skoler med HF, hvor der undervises ud fra Rudolf Steiners pædagogik.

Nysgerrig? Find din steinerskole her

STEINERSKOLER