11 elever fortæller

Gik du glip af virtuelt åbent hus på Steiner HF? Så se det her >>>

Vi har bedt 11 elever fra steinerskoler i hele Danmark interviewe hinanden om, hvordan det er at gå på Steiner HF.
Du kan også se en af de fem små film, som viser lidt om, hvad det vil sige at gå på Steiner HF >>>

Olga

“Jeg valgte en Steiner HF, fordi jeg søgte anden udfordring, end den jeg oplevede på den gængse STX. Jeg følte ikke, at jeg kunne udleve mit maksimale potentiale, og jeg savnede kreativitet og nærvær.”

Salima

“Det væsentlige ved Steiner HF i forhold til det, jeg kender andre steder fra, er den tætte kontakt til lærerne, som jeg oplever som stærk og personlig. Og med den brede vifte af fag, vi har, er det næsten også umuligt ikke at være god bare i ét fag. “

Nadia

“Det, der er særligt ved at gå på en Steiner HF, er nok, at vi ikke får karakterer, men at vi får et vidnesbyrd, hvor vi får fortalt og beskrevet, hvordan vi har klaret os, og hvad vi kan gøre bedre.”

Sirius

“Fællesskabet på skolen er helt suverænt. Vi har mange forskellige timer sammen på tværs af klasserne, og vi er ikke så mange, så vi er rigtig tætte med hinanden.”

Valeria

Ved også at have musik, håndværk og kunst lærer vi sider af os selv at kende, som vi ikke nødvendigvis ville lære at kende til uden disse fag. Vi lærer at arbejde med hænderne og skabe nye ting; vi ser en proces gå i gang fra ingenting til det vildeste kunstværk. I orkesteret lærer vi at spille sammen, lytte til hinanden og skabe musik sammen i et fællesskab.

Annika

Det bedste ved Steiner HF er, at det er så bred en uddannelse med så mange forskellige fag, og at vi ikke bliver målt med tal, for vi får ikke karakterer. Her handler det ikke bare om, hvad du præsterer i sidste ende, men lige så meget om hvordan du kommer derhen. Vi har jo også de fag, som man har andre steder, så vi får faktisk mere, fordi vi får de ekstra fag oveni som fx musik og håndværksfag.

Emma

Rejserne, som vi jo har måtte undvære et stykke tid pga. corona, gør, at vi knytter os til hinanden på en god måde. Der opstår nye relationer og bekendtskaber på tværs af klasserne. Det betyder rigtig meget. Alle kender hinanden og kender noget til hinandens baggrund.

Hjalte

Forholdet mellem elever og lærere oplever jeg som sundt og betryggende. Det er nemt at snakke med alle lærerne og især i de senere år på Steiner HF’en, føles det meget ligeværdigt. Man kan snakke med dem om det, man har brug for; man kan snakke om tingene, og vi har et godt samarbejde med dem.

Alba

Det særlige, som jeg oplever at få med fra Steiner HF, er, at jeg gennem min skolegang har fået muligheden for at være mig selv. Jeg er blevet mødt med det, jeg kunne, og det jeg ikke kunne så godt – og har fået muligheden for at arbejde med det i en tryg og støttende stemning. Ved at der er den organisme af fag, der arbejder sammen, har jeg kunnet udvikle mig og vokse – fagligt og som menneske

Fria

Jeg valgte at tage Steiner HF, da jeg ikke oplevede, at jeg passede ind på det almene gymnasium. Jeg følte, at jeg skulle ændre mig selv på en måde, som jeg ikke havde lyst til for at passe ind i den ’kasse’. Jeg ville vildt gerne have nogle flere musikalske og håndværksmæssige fag, og jeg oplevede, at der var en vildt fed profil her på Steiner HF. Jeg oplevede her, at jeg bliver vurderet meget mere som et helt menneske, og at der var plads til hele mig.

Assia

Det bedste ved at gå på Steiner HF er for mig måden, fagene er blandet på. Altså fx det at kunne gå fra kemi til bogbinding, hvor vi sidder og binder vores egne bøger. Det, synes jeg, er spændende, og jeg har ikke set den mulighed på andre skoler. På Steiner HF har man mulighed for at udfolde sig og være kreativ, og man kan få lov at være den, man er.

NYESTE ARTIKLER

Klassetrin

Tag på besøg i klasserne, og læs om, hvad der kendetegner de forskellige klassetrin på en steinerskole.

Læs om de små

Bh.kl. – 4. klasse

Læs om de lidt større

5. – 8. klasse

Læs om de store

9. – 10. klasse

Læs om de unge

Steiner HF
11. – 12. klasse

Tilmeld dig Steinerskolerne nyhedsbrev

Tilmeld dig Steinerskolerne i Danmarks nyhedsbrev, som udsendes cirka en gang om måneden. Så opdaterer vi dig på, hvad der sker i og omkring steinerskolerne, lokalt, nationalt som internationalt.

Mangfoldige fag med plads til fordybelse, genkendelighed og kreativitet

På en steinerskole møder du børn og unge med mange forskellige færdigheder. De læser, skriver, tegner, regner, spiller musik, laver drama og bevægelse, strikker, synger, har træ- og metalsløjd og laver kemiforsøg.

Eleverne undervises, gennem hele skoleforløbet, både i de teoretiske fag som dansk, matematik, sprog, kultur- og naturfag og i håndværksfag, kunstneriske fag, musiske fag og bevægelsesfag.

Fagene understøtter hinanden og giver eleverne mulighed for at holde sanserne åbne, forblive nysgerrige, lære på forskellig vis og udvikle deres individuelle potentiale.

Det brede fagudbud ses hos steinerskolerne som afgørende i forhold til, at barnet eller den unge bevarer lysten til at lære og udvikle individuelle færdigheder uden at tabe muligheder ved for tidligt at orientere sig ensidigt i en boglig eller praktisk retning. En ligevægt mellem faglighed og kreativitet giver en indre sikkerhed og tro på sig selv, som giver styrke livet igennem.

Det konkrete fagudbud kan, særligt for håndværk og de kunstneriske/musiske fag, variere fra skole til skole.

Steinerskolerne er frie skoler med HF, hvor der undervises ud fra Rudolf Steiners pædagogik.

Nysgerrig? Find din steinerskole her

STEINERSKOLER