Steiner HF

Steiner HF – også hvis du har universitetsdrømme

Med en Steiner HF kan du søge ind på alle videregående uddannelser via kvote 2 – også universitetet, DTU og CBS.

Læs om tidligere elevers studievalg her >>

Steiner HF kombinerer humanistiske og naturvidenskabelige hf-kernefag på A-, B- og C-niveau med musik (kor, orkester, samspil), drama, billedkunst, håndværk m.m. Alle Steiner HF-elever har en bred vifte af obligatoriske fag og har ikke valgfag på traditionel vis. Med Steiner HF får du en udvidet hf, så du kan søge ind på alle videregående uddannelser, også universiteter.
På Steiner HF er der fokus på at forbinde den praktiske og teoretiske undervisning – også på tværs af fagene. Undervisningen er tilrettelagt, så du både tilegner dig kompetencer i kreativ tænkning og får sociale kompetencer gennem samarbejdsprojekter inden for alle fagtyper. Samtidig lærer du at arbejde selvstændigt og fordybe dig.

Hvad læser de unge efter Steiner HF?:

Samfundsvidenskab
Læreruddannelsen
Mediegrafiker
Uddannelsesvidenskab
Psykologi
Audiologopædi
Datalogi

Økonomi
Kunstig intelligens og data

Fysioterapeut
Erhvervsøkonomi og matematik

Håndværksuddannelse i udlandet
Product Development and Innovation
Filosofi
Bådebygger
Professionsbachelor i entreprenørskab og design
Bachelor i fashion design i udlandet
Kemiingeniør
Civilingeniør i robotteknologi
Sundhedsvidenskab
Musiklærer
Bæredygtigt Energidesign
Søfartsskole

Økologisk landbrugsskole i udlandet
Beredskabsstyrelsen
Kokkeuddannelse
m.m.
De forskellige fag er med til at give dig en afvekslende hverdag, hvor du kan prøve dig selv af på forskellig vis, også i de mere klassiske, teoretiske fag. Du kan forvente en skoledag med en god balance mellem det boglige, det kreative og det håndværksmæssige.
På Steiner HF går du ikke til eksamen, og du får heller ikke karakterer. I stedet lægges der vægt på selvrefleksion, dialog og skriftlig feedback. Du vil med stor sandsynlighed blive fortrolig med at stille dig op og præstere for både mindre og større grupper i forbindelse med præsentationer af opgaver, du har lavet og ved koncerter, skuespil m.m. En erfaring og fortrolighed, der kommer mange til gode, hvis de senere fx skal til eksamen på en videregående uddannelse.
Ved uddannelsens afslutning får du et afgangsvidnesbyrd, som du blandt andet kan bruge til at søge ind på alle videregående uddannelser – også universiteter, DTU og CBS – via kvote 2.
På Steiner HF møder du stærke fællesskaber med andre unge i klassen, men også på tværs af klasser og steinerskoler.
Undervisningen omfavner mangfoldighed, kultur, naturvidenskabelige fag og rejser ud i verden.

Hvad vælger de unge efter Steiner HF?:

Samfundsvidenskab
Læreruddannelsen
Mediegrafiker
Uddannelsesvidenskab
Psykologi
Datalogi
Økonomi
Fysioterapeut
Håndværksuddannelse
Kemiingeniør

Filosofi
Bådebygger
Professionsbachelor i entreprenørskab og design
Bachelor i fashion design
Kemiingeniør
Sundhedsvidenskab
Søfartsskole
Økologisk Landbrugsskole
Beredskabsstyrelsen
Kok