Steiner HF flot igennem afsluttende tilsyn

Vores fem Steiner HF skoler netop har her i maj 2024 modtaget en afsluttende rapport fra Styrelsen for Kvalitet og Undervisning (STUK), der viser, at skolerne efter implementeringen af den nye lovgivning lever fuldt op til alle lovkrav.

  • Alle lærere har gennemført et uddannelsesløft til gymnasial kompetence
  • Det faglige niveau i fagene lever op til læreplanerne for hf – i enkelte fag er niveauet højere
  • Vidnesbyrdet og den løbende evaluering høster stor anerkendelse
  • Vidnesbyrdet er anerkendt på alle videregående uddannelser som adgangsgivende på kvote 2
  • Elevtrivslen for alle år og på alle parametre ligger højere eller på niveau med landsgennemsnittet
  • Lærere og elever værdsætter eksamens- og karakterfrihed, årsopgaven og den brede fagpakke, fordi det giver mening til opgaver og læring
  • Inspiration til gymnasiesektoren – styrelsen mener, at skolerne kan bidrage til udvikling af gymnasiepædagogik og de er allerede inviteret til at give oplæg på ministeriets FIP kurser
  • Håndværksfag og kunstneriske fag spiller en stor rolle i skolernes fagsammensætning og udviklingen af dem i kommende år bliver spændende at følge
Tallene for overgang til videre uddannelse for den første afgang viser naturligt, at eleverne kommer i gang lidt senere end gennemsnittet, fordi de er kvote 2 ansøgere. Vi ved fra DPUs følgeforskning, at de bruger deres sabbatår relevant og er aktive i mange forskellige retninger inden de søger ind på en uddannelse. Læs mere her:
Vi ser det som en styrke, at eleverne griber livet efter endt Steiner HF og lader dannelse og nysgerrighed forme deres sabbatår. Vi er sikre på, at det sammen med deres skolegang bidrager til livsduelige valg, hvor den indre motivation sættes i spil også i deres uddannelsesvalg.
Skolerne skal fortsat arbejde med at udvikle vidnesbyrd og undervisningsbeskrivelser.
Vi er stolte over, at skolerne nu reelt kan bidrage til gymnasiesektoren på flere niveauer, så flere unge kan få glæde af elementer fra steinerpædagogikken i fremtiden.
Stort tillykke og tak til de fem skoler, som har formået at gennemgå en kæmpe forandringsproces så succesfuldt