Steiner HF – citater

I forskningsrapporten er afgangseleverne og lærere fra Steiner HF blevet stillet forskellige spørgsmål, som de også har fået mulighed for at svare uddybende på. Her kommer nogle af de svar, som er at finde i rapporten.

Læs også:
Steiner HF - hvordan er det gået? Læs DPUs følgeforskningsrapport om de første Steiner HF-elever 2020-2022. Læs uddrag af rapporten her.

Om at føle sig mødt og forstået

”Det betyder enormt meget for mig at have gået i Steinerskole, og jeg mener, at det er en stor del af det menneske, jeg er i dag. Det er noget helt specielt, og jeg håber mine børn får den samme oplevelse af det som mig. Jeg mener, at man får et dybere forhold til lærerne, og den dag i dag flere år efter jeg blev færdig, holder vi god kontakt med skolen”. (elev)

Om karakter- og eksamensfrihed

”Fordi man bliver bedømt ud fra ens udvikling, og det er ikke karakterer, der bedømmer en. Man får en bedre forståelse for, hvad man kan gøre bedre, og hvad man har gjort godt”. (elev)
Steiner HF - hvordan er det gået? Læs DPUs følgeforskningsrapport om de første Steiner HF-elever 2020-2022. Læs uddrag af rapporten her.

Om formen for undervisning, de tætte relationer til lærerne, elevernes indbyrdes interaktion og den særlige fagrække

”Det sociale miljø, ikke bare blandt elever, men også det specielle forhold til lærerne og skolen, som man får. Og så er jeg meget enig i den blanding af boglige, håndværksmæssige og kunstneriske fag, som skolen tilbyder. Jeg synes, at det er vigtigt i forhold til ens dannelse, at man har prøvet det hele og får en masse forskellige erfaringer med i livet. Skolen åbner ens øjne for alle muligheder i stedet for udelukkende at have et akademisk fokus. Mine børn skal direkte på Steiner!” (elev)
”Generelt en god skole med lærere, der tænker på en som mere end bare elev, og som ser en som individ og prøver at hjælpe. Derudover er den mere kreativ, hvilket hjælper på at sætte hjernen i gang, og som generelt gør skoledagen mere interessant end bare de boglige fag, som man har på en traditionel skole”. (elev)

I sammenligning med andre ungdomsuddannelser

”Alternativ til gymnasiets i mine øjne amputerede og læringshæmmende uddannelsessystem. Jeg gik forinden på STX, hvilket medførte, at jeg – på trods af at jeg fagligt set klarede mig godt – mistrivedes pga. den herskende, direkte og mere skjulte, konkurrerende og præstationsfokuserede kultur. På Steiner fandt jeg med den fagligt brede dannelse samt procesfokuserede undervisning rum til at udfolde mig fagligt uden i samme grad at mistrives”. (elev)
  
Steiner HF - hvordan er det gået? Læs DPUs følgeforskningsrapport om de første Steiner HF-elever 2020-2022. Læs uddrag af rapporten her.

Om skolefællesskabet

“Det der adskiller Steiner fra andre skoler, det er alle ritualerne, mærkedagene og festerne. Det der binder tingene sammen. Det er den måde hele skolen samles på mange gange årligt, for at lære af hinanden og opleve skolen samlet om noget. Så de små oplever de store og omvendt”. (håndværkslærer)
“Orkesteret her bruger vi mange ressourcer på, fordi der er eleverne, og fordi det er enormt vigtigt i et godt studie- og læringsmiljø, at der er alle de her sociale relationer og vi bruger mange penge på det. Det er ikke kun for musikkens skyld, men relationen og at kunne lytte til hinanden. Det er en vigtig del af det sociale. Når jeg underviser i overskolen, så er det mærkeligt, hvis jeg ikke kender alle eleverne, så har jeg muligheden her i skolens orkester”. (lærer)

Om godkendelsen af Steiner HF

“Jeg tror, at eleverne oplever sig selv som mindre aparte i forhold til andre unge. De er godt klar over, at der er en særlig pædagogik, men de er … en del af en ungdomsgeneration der har de og de vilkår, så for eleverne har det betydet noget”. (hf-lærer)

Ny lærer på Steiner HF

“Selvom jeg kommer fra et sted med en enorm stærk studievejledning og teams-, mentor, – og tutorordninger og alt muligt, så synes jeg, at opmærksomheden på den enkelte elev er større her”. (lærer, som tidligere har undervist i det almene gymnasium)

Om fordelingen af fag

”Man får mere kontrol og ro på i de kunstneriske fag, som kan hjælpe en til at mindske det pres, som kommer fra de forventninger, der er til en i de boglige fag, som alle afsluttes på anden del af HF’en”. (elev)
”Det er ikke Steiner-tankegangen, der gør, at man starter der som sådan. Min primære opfattelse er, at folk kommer dertil for at få lov til at udforske nye metoder at udvikle sig på gennem de kreative og kunstneriske fag”. (elev)
”Vedligeholdelsen af det kunstneriske og håndværksmæssige er en af årsagerne til, at Steiner HF er Steiner HF”. (elev)
”Personligt elsker jeg de kunstneriske fag, og variationen af fag var med til at gøre skoledagen interessant. Det, at der var nogle fag, hvor man skulle arbejde helt anderledes, gjorde, at man samlede kræfterne. At man kunne ”hvile hovedet”, mens man brugte hænderne”. (elev)
“I det øjeblik, man stilles en praktisk opgave, så opdager man, man skal bruge alle de andre ting. Hvis man skal lave en stol. Hvordan skal den se ud? Hvilke materialer skal jeg bruge? Hvordan skal jeg få fat i dem? Hvad koster det? Det hele kører bare. Det er jo det, man skal bruge sin viden til, og det bliver så tydeligt, når man arbejder med håndværk”. (håndværkslærer, der har været i Steinerskolen i en længere årrække)
“Ja, vi sætter en ære i ikke at bestemme på forhånd, hvad eleverne skal ende med. Det er vores opgave at åbne for det, de kommer med. At de ligesom finder noget i sig selv, som klinger, når de bliver præsenteret for den her palet af de kunstneriske, håndværksmæssige og mere teoretiske fag, så håber vi, de finder ud af, ok, det er denne her retning, jeg skal, måske. Det er vores ønske. Vi skal give dem den her frihed”. (håndværkslærer)
Steiner HF - hvordan er det gået? Læs DPUs følgeforskningsrapport om de første Steiner HF-elever 2020-2022. Læs uddrag af rapporten her.

Om studierejserne

”Rejserne, vi har haft med skolen, har været nogle af de fedeste ture i mit liv. Det har været enormt udfordrende, og det er de tidspunkter, at jeg har lært mest om mig selv. Kunstrejsen er noget, jeg vil huske resten af mit liv. Alle burde prøve sådan en rejse”. (elev)

 Om årsopgaven

”Årsopgaven gav mig muligheden for at dykke ned i et emne, som jeg elsker. Jeg lærte dog også, hvor svært det er at strukturere ens arbejdsmoral over en periode på et år. Det er en ultrafed mulighed for at lære noget nyt”. (elev)
”Årsopgaven har dog betydet en del og gør det stadig, da det var en kamp at få den færdiggjort. Der har været meget refleksion, sved og tårer, sletten og lavet om på den 1000 gange, for til sidst på en måde at stå med sig selv i hånden og være klar til et nyt kapitel”. (elev)
“Sidste år havde vi fx en pige, som var meget dygtig til musik. Som årsopgave producerede hun sit eget album, og hun er nu startet på musikkonservatoriet. Der var også en dreng, som lavede et spændende historie-projekt og fandt ud af, han ville læse historie. Men altså, det kan også være, man finder ud af, at det var alligevel ikke det, man ville. Men så har man virkelig fået mulighed for at prøve det af”. (rektor)

 Om nye elever på Steiner HF

“Ja, det har haft den betydning for skolen, at vi har fået en øget tilgang af elever udefra og det betyder selvfølgelig noget for skolen, at der kommer flere elever, som virkelig søger os i ellevte, tolvte klasse fordi de vil det her, det var der ikke så meget af før vi blev Steiner-hf”. (kemi-lærer)
Steiner HF - hvordan er det gået? Læs DPUs følgeforskningsrapport om de første Steiner HF-elever 2020-2022. Læs uddrag af rapporten her.

Om læring

”Jeg valgte Steiner HF, fordi der er plads til læring for læringens skyld og plads til at udforske fagene med nysgerrighed. Kreativitet og eksperimentering bliver rummet, for der er bare nogle ting, som man skal kaste sig ud i, og som man ikke kan tænke sig igennem. Kontrasten mellem de håndværksmæssige fag og de boglige fag tillægger jeg også stor betydning, da det giver læring en helt anden dybde og nuance. Derfor valgte jeg Steiner”. (elev)
“Det er også fordi, for mig betyder det jo noget, at det rører dem, det vi har om. At det berører dem, at de, hvordan skal man sige… forbinder sig med det på et eller anden måde. Ikke for at de skal præstere eller få en god karakter eller et eller andet, men fordi, det giver mening i sig selv at gå ind i noget og beskæftige sig med det”. (sproglærer)