Waldorf 100

100 år og stadig i bevægelse

I 2019 er det 100 år siden, at den første steinerskole så dagens lys i Stuttgart. Siden da er det blevet til over 1100 skoler på verdensplan og over 2000 børnehaver i mere end 80 forskellige lande. Det skal fejres, både lokalt og globalt.

Fejringen markerer, hvordan steinerpædagogikken er blomstret i de foregående 100 år. Samtidig sættes der fokus på, hvad pædagogikken kan tilbyde verdens børn og unge i 2019 i en tid, hvor dannelse ikke kun er almen viden om vores kulturelle afsæt, men også indsigt i kunst, håndværk, mediepædagogik, faglighed, demokrati og klimabevidsthed.

Steinerpædagogikkens grundlæggende helhedstænkning om mennesket som skabende gennem både vilje, tanke og følelse ses i denne sammenhæng aktualiseret på ny.

Globalt fejres jubilæet blandt andet med en international festival i Berlin og kongres i Stuttgart.

Herhjemme fejres Waldorf 100 året med en række begivenheder rundt om på landets 14 steinerskoler. Ved nogle begivenheder slår vi dørene op og inviterer offentligheden ind, i mens andre begivenheder er for skolernes lærere, elever og forældre.

Vi skyder officielt fejringerne i gang i september med en dragefestival i forbindelse med årets Michaels fest.

Følg med på siden her efterhånden som begivenhederne finder sted.

Skolerne i Danmark

I 1950 åbnede Vidarskolen i Gentofte som den første frie Rudolf Steiner skole i Danmark, og i 1955 blev Rudolf Steiner Skolen i Århus grundlagt i samarbejde med Vidarskolen i Gentofte. I de næste 16 år var disse to skoler de eneste steinerskoler i Danmark, og først i 1971 blev Rudolf Steiner-Skolen i Odense grundlagt, hvorefter de næste 10 skoler op gennem 70’erne og 80’erne dukkede op rundt omkring i landet.

Mange skoler blev ligesom de første grundlagt efter, at en kreds – skoleforening eller studiekreds – med forankring i antroposofien, havde arbejdet for oprettelsen af en skole i deres område eller for deres egne børn. Senere, da skolerne voksede og var kommet igennem deres første pionerår, begyndte nye steinerskoler at etablere sig. I slutningen af 80’erne var der 17 steinerskoler fordelt over hele landet.

I dag har vi 14 steinerskoler på landsplan, hvor godt 3000 børn og unge bliver undervist. Den sidste skole, Byens Steinerskole, som ligger på Frederiksberg, åbnede i august 2019. Seks af skolerne er fuldt udbyggede til 12. klassetrin, og fem af disse har Steiner HF.

Verdensmålene

Ved årets Folkemødet på Bornholm deltog fem elever fra to af landets Steiner HF, hvor årets tema var WHO’s Verdensmål. De deltog i ‘Verdensmåls Løvens Hule’, hvor fem ungdomsorganisationer dystede om, hvem der havde den bedste løsning på, hvordan unge kan engageres i Verdensmålene.

Eleverne skulle tage udgangspunkt i et af de 17 verdensmål.

De fem Steiner HF-elever havde forberedt en ide om at fremsætte et borgerforslag med udgangspunkt i det 13. verdensmål, som omhandler klimaindsats og bæredygtighed. Verdensmålet skulle skrives ind i folkeskolens formålsparagraf, således at klima fik samme status i undervisningen, som demokrati og medborgerskab.

Efter elevernes fremlæggelse for ‘Løvens Hule’-panelet fik de 24 timer til at forbedre deres ide. De snakkede med politikere, virksomheder og foreninger, og der var stor opbakning til ideen. Eleverne kom med konkrete forslag til, hvordan undervisningen kunne se ud.

At deltage i Folkemødet gav eleverne verdensinteresse og indsigt i, hvordan det at deltage i demokratiske processer, kan skabe indflydelse og forandring.

De Vilde Svaner

I anledning af Waldorf 100 opførte de ældste klasser på Rudolf Steiner-Skolen i Odense en fortolkning af H.C. Andersens eventyr De Vilde Svaner. Gennem eurytmi, korsang og orkestermusik blev publikum ledt gennem særligt udvalgte segmenter fra bl.a. Svanesøen og urbillederne i dyrekredsen. Til lejligheden var skrevet et særligt korarrangement, der dannede den musikalske ramme for den symfonisk-eurytmistiske opsætning.

Klasserne turnerede med forestillingen til Aalborg, Skanderborg, Tappernøje og Odense i forbindelse med årets kor- og orkesterrejse.

Naturens dag

I anledning af Waldorf 100 året fejrede flere skoler ’Naturens dag’. Her følger en beretning fra Rudolf Steinerskolen Vordingborg:

”Fredag eftermiddag forvandlede skolen sig til en flot og stemningsfuld fejring af naturens gaver i høstens tegn. Skolen summede af liv, musik, glade børn og voksne, der hyggede sig.

Alle klasser fra børnehaveklassen til og med 6.klasse stod for forskellige aktiviteter, som alle havde mulighed for at deltage i. Der var skønt friskbagt høstbrød og nykærnet smør til alle – og kaffe til de voksne. Man kunne også snitte sig en smørekniv, løbe sækkeløb eller være med til at bygge skolens nye bi-hotel.

Ved børnehaveklassens overdådige høstbord blev der malet korn, kærnet smør og lavet høstfigurer af frugt og grønt. Hos 1. klasse blev der lavet lækre og smukke æblespiraler, hos 2. klasse blev de fineste halmdukker kreeret og hos naboerne i 3. klasse blev smukke halmkranse bundet med høstens blomster. 4. klasse bagte scones som alle kunne nyde og rundt omkring på skolen sørgede 5. klasse for musikken, der spillede høsten ind. Æblemosten blev presset af friske æbler af eleverne fra 6. klasse.”

Naturens dag, krans