Waldorf 100

100 år og stadig i bevægelse

I 2019 er det 100 år siden, at den første steinerskole så dagens lys i Stuttgart. Siden da er det blevet til over 1100 skoler på verdensplan og over 2000 børnehaver i mere end 80 forskellige lande. Det skal fejres, både lokalt og globalt.

Fejringen markerer, hvordan steinerpædagogikken er blomstret i de foregående 100 år. Samtidig sættes der fokus på, hvad pædagogikken kan tilbyde verdens børn og unge i 2019 i en tid, hvor dannelse ikke kun er almen viden om vores kulturelle afsæt, men også indsigt i kunst, håndværk, mediepædagogik, faglighed, demokrati og klimabevidsthed.

Steinerpædagogikkens grundlæggende helhedstænkning om mennesket som skabende gennem både vilje, tanke og følelse ses i denne sammenhæng aktualiseret på ny.

Globalt fejres jubilæet blandt andet med en international festival i Berlin og kongres i Stuttgart.

Herhjemme fejres Waldorf 100 året med en række begivenheder rundt om på landets 14 steinerskoler. Ved nogle begivenheder slår vi dørene op og inviterer offentligheden ind, i mens andre begivenheder er for skolernes lærere, elever og forældre.

Vi skyder officielt fejringerne i gang i september med en dragefestival i forbindelse med årets Michaels fest.

Følg med på siden her efterhånden som begivenhederne finder sted.

Skolerne i Danmark

I 1950 åbnede Vidarskolen i Gentofte som den første frie Rudolf Steiner skole i Danmark, og i 1955 blev Rudolf Steiner Skolen i Århus grundlagt i samarbejde med Vidarskolen i Gentofte. I de næste 16 år var disse to skoler de eneste steinerskoler i Danmark, og først i 1971 blev Rudolf Steiner-Skolen i Odense grundlagt, hvorefter de næste 10 skoler op gennem 70’erne og 80’erne dukkede op rundt omkring i landet.

Mange skoler blev ligesom de første grundlagt efter, at en kreds – skoleforening eller studiekreds – med forankring i antroposofien, havde arbejdet for oprettelsen af en skole i deres område eller for deres egne børn. Senere, da skolerne voksede og var kommet igennem deres første pionerår, begyndte nye steinerskoler at etablere sig. I slutningen af 80’erne var der 17 steinerskoler fordelt over hele landet.

I dag har vi 14 steinerskoler på landsplan, hvor godt 3000 børn og unge bliver undervist. Den sidste skole, Byens Steinerskole, som ligger på Frederiksberg, åbnede i august 2019. Seks af skolerne er fuldt udbyggede til 12. klassetrin, og fem af disse har Steiner HF.

Antologi om steinerskolerne

I anledning af Waldorf-100 fejringen for den første steinerskole i verden har vi udgivet en antologi om steinerskolerne. Bogen er en gave til forældre, lærere og andre interesserede om en pædagogik, der har udfoldet sig på steinerskoler i hele verden og igennem de sidste 70 år på steinerskoler i Danmark.

Læs mere om antologien her

’Verdenshistorien og mytologien’- en jubilæums forestilling

På Steinerskolerne følger undervisningen en læreplan, der indeholder en række alderstilpassede temaer, som knytter sig til hvert enkelt klassetrin. På Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg blev Waldorf 100 fejret med en teaterforestilling, hvor elever fra 1. til 10 klasse på poetisk vis spillede uddrag af skolens læreplan. Publikum blev således både underholdt med mytologien, oldtiden og den nære historie.

Skuespillet blev på den måde en fejring af det, der er den gennemgående røde tråd på alle steinerskoler rundt om i verden.

Dragefest

I uge 40 og 41 fandt den officielle åbning af Waldorf 100 fejringerne i Danmark sted på mange af landets skoler med en Dragefest. Festlighederne faldt flere steder sammen med den årlige Skt. Michaelsfest eller høstfest. Eleverne havde bygget flotte og farverige drager, der fyldte himlen. Her følger billeder og beretninger fra Steiner Skolen i Vejle, Michael Skolen i Herlev, Rudolf Steiner-Skolen i Odense og Rudolf Steiner Skolen i Århus.

Steiner Skolen i Vejle

Hele uge 39 har Steiner Skolen i Vejle boblet af liv og energi på en helt særlig måde. Dette skyldes en spændende projektuge, hvor alle klasser har arbejdet med temaet ‘mod’. Der har været workshops fordelt på hele skolen bestående af blandede hold på tværs af klasserne. Der er blevet produceret pomponer, drager på pind, drageskæl og en kæmpedrage, ildkugler og helt almindelige, gammeldags drager til at sætte op i blæsevejr. Derudover er der øvet bevægelse og masser af rytmik og musik. Alt dette var vigtige elementer i Steiner Skolens Skt. Michaelsfest, der blev afholdt lørdag d. 28. september. Det var en utroligt flot Michaelsfest, hvor et storstilet Skt. Michaelsspil udfoldede sig på et græsareal grænsende ned til skoven, der omkranser Steiner Skolen. En kæmpestor drage holdt sit indtog i røg og damp, og en masse små riddere stod sammen om at finde modet til at nedkæmpe den. Vejrguderne havde en finger med i spillet i scenografien; de lod dagen starte i flot solskin, og efterhånden som dramaet tog til i forestillingen, lod de tunge skyer trække sig sammen på himlen. Afslutningsvis åbnede himlen sine sluser, og regnen silede ned samtidig med, at dragen blev slået til jorden. Det var alt sammen med til at markere den helt særlige stemning på dagen, som på alle måder var en stor oplevelse for både børn og de forældre, der var mødt frem til det højtidelige arrangement.

Rudolf Steiner-Skolen i Odense

På skolen i Odense blev de 100 år fejret med en stor udendørs fødselsdagsmarkedsfest på en forlænget skolelørdag den 28. september, hvor der bl.a. blev lavet og efterfølgende sat drager op på marken overfor skolen. Dagen igennem var der masser aktiviteter for alle. Man kunne fx prøve at smede, man kunne høre eventyr, og der var rigtig godt gang i workshoppen med Cirkus Flik-Flak på Markuspladsen. På idrætspladsen kunne man prøve kræfter med bueskydning, få en ridetur på en af rideskolens heste eller nyde en portion bålsuppe. Derudover kunne man lave frøbomber, eller købe de, af eleverne, forproducerede, eller blive klogere på bier. I andre kroge af skolen kunne man få lavet et frihåndstegningportæt, blive eventyrligt malet i ansigtet, lege – også i halmen – drikke god kaffe og spise sig mæt i mad og kage, som de ældste elever stod for.
I dagene op til arrangemenet blev der kigget nervøst på vejrudsigten, som mildest talt ikke så for lovende ud, men da dagen oprandt var der både sol, skyer og blæst til dragerne, og regnen ventede med at lade sine dråber falde, til vi var næsten færdige.
Hvad mere kan man ønske sig til en 100 års fødselsdag.

Rudolf Steiner Skolen i Århus

Både store og små elever var i flere uger før Dragefestivalen i fuld gang med at bygge deres egne drager. De største elever hjalp de små, og der opstod hurtigt nye venskaber på tværs af klasserne. Alle krydsede fingre for godt vejr på selve dagen, hvilket betød blæst og sol. Dette ønske blev opfyldt, og hele/alle skolens elever, forældre og ansatte, satte efter en vellykket Michaelsfest i salen, kursen mod Mindeparken. Her blev himlen hurtigt dækket af farvestrålende drager i alle størrelser.

Michael Skolen i Herlev

På Michael Skolen i Herlev blev festen fejret med stort Middelalderhøstmarked. Der var ridderdueller, flotte sværd og boder med grøntsager og andet godt. Middelaldergruppen Viralai, spillede op til dans, og så blev der naturligvis sat drager op i alverdens farver.

Naturens dag

I anledning af Waldorf 100 året fejrede flere skoler ’Naturens dag’. Her følger en beretning fra Rudolf Steinerskolen Vordingborg:

”Fredag eftermiddag forvandlede skolen sig til en flot og stemningsfuld fejring af naturens gaver i høstens tegn. Skolen summede af liv, musik, glade børn og voksne, der hyggede sig.

Alle klasser fra børnehaveklassen til og med 6.klasse stod for forskellige aktiviteter, som alle havde mulighed for at deltage i. Der var skønt friskbagt høstbrød og nykærnet smør til alle – og kaffe til de voksne. Man kunne også snitte sig en smørekniv, løbe sækkeløb eller være med til at bygge skolens nye bi-hotel.

Ved børnehaveklassens overdådige høstbord blev der malet korn, kærnet smør og lavet høstfigurer af frugt og grønt. Hos 1. klasse blev der lavet lækre og smukke æblespiraler, hos 2. klasse blev de fineste halmdukker kreeret og hos naboerne i 3. klasse blev smukke halmkranse bundet med høstens blomster. 4. klasse bagte scones som alle kunne nyde og rundt omkring på skolen sørgede 5. klasse for musikken, der spillede høsten ind. Æblemosten blev presset af friske æbler af eleverne fra 6. klasse.”

Naturens dag, krans

De Vilde Svaner

I anledning af Waldorf 100 opførte de ældste klasser på Rudolf Steiner-Skolen i Odense en fortolkning af H.C. Andersens eventyr De Vilde Svaner. Gennem eurytmi, korsang og orkestermusik blev publikum ledt gennem særligt udvalgte segmenter fra bl.a. Svanesøen og urbillederne i dyrekredsen. Til lejligheden var skrevet et særligt korarrangement, der dannede den musikalske ramme for den symfonisk-eurytmistiske opsætning.

Klasserne turnerede med forestillingen til Aalborg, Skanderborg, Tappernøje og Odense i forbindelse med årets kor- og orkesterrejse.

Verdensmålene

Ved årets Folkemødet på Bornholm deltog fem elever fra to af landets Steiner HF, hvor årets tema var WHO’s Verdensmål. De deltog i ‘Verdensmåls Løvens Hule’, hvor fem ungdomsorganisationer dystede om, hvem der havde den bedste løsning på, hvordan unge kan engageres i Verdensmålene.

Eleverne skulle tage udgangspunkt i et af de 17 verdensmål.

De fem Steiner HF-elever havde forberedt en ide om at fremsætte et borgerforslag med udgangspunkt i det 13. verdensmål, som omhandler klimaindsats og bæredygtighed. Verdensmålet skulle skrives ind i folkeskolens formålsparagraf, således at klima fik samme status i undervisningen, som demokrati og medborgerskab.

Efter elevernes fremlæggelse for ‘Løvens Hule’-panelet fik de 24 timer til at forbedre deres ide. De snakkede med politikere, virksomheder og foreninger, og der var stor opbakning til ideen. Eleverne kom med konkrete forslag til, hvordan undervisningen kunne se ud.

At deltage i Folkemødet gav eleverne verdensinteresse og indsigt i, hvordan det at deltage i demokratiske processer, kan skabe indflydelse og forandring.