Valeria

Valeria, elev i 1. hf på Steiner HF

Jeg hedder Valeria, er 17 år gammel og går i 1. hf på Vidar Skolens Steiner HF. Jeg har gået på Vidar Skolen siden 2. klasse.

Jeg valgte at tage Steiner HF’en, fordi jeg elsker alle de kreative fag, hvor jeg lærer gennem mine hænder også. Jeg synes, at de fag er med til at danne en, fordi man lærer mange af sine forskellige sider at kende. Vi får disse år til at lære os selv endnu bedre at kende, inden vi skal ud og vælge en videregående uddannelse. Vi har lidt af det hele her frem for at fokusere på færre fag.

Det bedste ved at gå på Steiner HF er, at vi lærer at lære og tænke selv, frem for bare at kunne det, systemet siger, man skal kunne. Vi lærer at stole mere på vores dømmekraft, og de valg vi tager. Frihedens ideologi på steinerskolen handler om at kunne selv, at skabe selv.

Ved også at have musik, håndværk og kunst lærer vi sider af os selv at kende, som vi ikke nødvendigvis ville lære at kende til uden disse fag. Vi lærer at arbejde med hænderne og skabe nye ting; vi ser en proces gå i gang fra ingenting til det vildeste kunstværk. I orkesteret lærer vi at spille sammen, lytte til hinanden og skabe musik sammen i et fællesskab.

At jeg ikke får karakterer og skal op til eksamen betyder, at jeg egentlig bliver evalueret i hver undervisningstime. Her skal læreren se den enkelte elev og elevs evner og udvikling i faget og i timerne. Derfor skal vi også gøre vores bedste hver dag, hver time og ikke kun læse op til én bestemt opgave og præstere godt på den eller til en eksamen. På den måde får vi et helt ærligt og sandt vidnesbyrd, hvor man på den videregående uddannelse både kan se, hvor elevens faglige niveau ligger, men også elevens præstation og engagement i timerne. Som elever får vi også en udtalelse, vi kan bruge til noget og forbedre os ud fra i stedet for at få et tal, som ikke ser på helheden.

Fællesskabet i overskolen og på Steiner HF er så godt. Man har venner på tværs af klasserne, og alle snakker med alle. Vi bliver også rystet sammen ved fælles kor- og orkestertimer, og vi tager på turnéer sammen og oplever sammen. Der er en særlig intimitet ved af at være sådan en lille overskole med kun en klasse pr. årgang.

Når vi er på rejser, er det stadig skole og undervisning, men vi lærer verden at kende på denne måde. Vi lærer gennem landmåling og biodynamisk landbrug i felten og på kunstrejser og orkester-turnéer i Europa. Vi lærer nye kulturer at kende og bliver samtidig tættere knyttet sammen.

Forholdet mellem eleverne og lærerne er rigtigt godt. Mange af os har kendt flere af lærerne i mange år. Vi får også et tættere forhold til lærerne, fordi vi er så forholdsvis få elever. Vi lærer hinanden at kende på et mere jordnært niveau.

Det er dejligt, at vi blev anerkendt som Steiner HF og får hele pakken, og at det samtidig er lettere at søge videre på fx universitetet.