Mod

Søren Wiberg er skov- og landskabsingeniør og selvstændig erhvervsdrivende med to virksomheder. Den ene sælger sandsten til hele verden, og den anden udvikler aluminiumskasser til ekspeditioner rundt om i verden. Søren er meget interesseret i den kreative proces med at udvikle virksomheder og at hjælpe andre med det. Han er far til to børn, der går i 7. og 9. klasse på Freja Skolen, Rudolf Steinerskolen på Midtsjælland. Her er han også meget aktiv i bestyrelsen, både i børnehaven og på skolen.
Foto: Kenneth Duborg

Vi valgte steinerskolen, fordi den grundlæggende styrker evnen til at have mod på at prøve og blive ved med at prøve, og fordi der på steinerskolen er tid til at fordybe sig og til at forbedre sig. Dette er forudsætninger for at have lyst til at lære i livet. Det tiltaler os også, at der er ligeværdighed mellem de boglige, musiske og kreative fag, som giver plads til alle intelligenser. Det betyder også, at man derfor altid er god til et eller andet. Man kan altid få lov til at “shine” et eller andet sted, og det giver selvtillid. På en steinerskole skal man egentlig kun konkurrere med sig selv og hele tiden prøve at blive en lille smule bedre. Det er anderledes end i det mere traditionelle skolesystem, hvor man lærer for også at kunne bestå en prøve. På steinerskolen har man vendt det om. Her kan man få lov til at lære i sit eget tempo, og skolen giver plads til nysgerrighed og fordybelse, som er med til at styrke det analyserende og selvtænkende menneske.

Jeg har selv gået på Freja Skolen, som mine børn går i nu, fra 5.-9. klasse. Inden da gik jeg på en traditionel folkeskole, men så flyttede vi hertil, for at vi børn kunne gå i en steinerskole. Det er en gave, jeg er meget taknemmelig for at have fået. Efter 9. klasse fortsatte jeg så på Rudolf Steiner Skolen Vordingborg til og med 12. klassetrin.

Selv om min kone ikke har gået på en steinerskole, var hun helt med på, at vores børn skulle gå på en. Det tiltalte hende umiddelbart, at der var ligeværdighed mellem det boglige, musiske og kreative, og at det var en eksamensfri skole, hvor man lærer i sit eget tempo.

Mange forestiller sig måske, at fremtiden er statisk. Men i mine øjne er den overhovedet ikke statisk. Ingen ved jo reelt, hvordan tingene udvikler sig, og hvad der er brug for i fremtiden. Se nu bare i disse tider med coronavirus. Mine børn lærer at tænke ud af boksen, fordi de går på en steinerskole. Jeg tror, de bliver bedre rustet til fremtiden ved at gå dér, end hvis de for eksempel havde gået på en mere traditionel skole med linjefag osv. Kreativitet er så vigtigt. Jeg kan se det med mig selv i forhold til at drive virksomhed for eksempel. Her spiller det virkelig meget ind i processen. Og så har jeg helt klart også bevaret lysten til at lære, og man er jo nødt til at lære hele livet, uanset hvad.

Foto: Christina Lærke Vilhelmsen

Jeg håber, at steinerskolen og pædagogikken giver mine børn en kreativ og dynamisk udvikling, fordi hele skolesystemet er gennemsyret af det. Jeg håber også, at det hjælper dem til altid at kunne forholde sig til det samfund, som de lever i og kommer til at leve i.

Umiddelbart er der ikke noget, jeg ønsker, at steinerskolen havde mere af. Men det er i hvert fald vigtigt hele tiden at kunne tænke ud i det aktuelle samfund. På nogle skoler kan der måske være en tendens til at være lidt for bagudskuende og holde lidt for meget fast i, at tingene skal være på en ganske bestemt måde. Man skal virkelig have fokus på at følge med udviklingen også og ikke kun tænke tilbage på en meget uniform måde at gøre tingene på.

Mit stærkeste ønske for fremtiden for mine børn er, at de bliver ved med at have lyst til at lære og bliver ved med at være nysgerrige, samtidig med at de har kreativiteten med sig i det, de gør. Hvis de har det, så tror jeg på, at de altid kan finde en vej og tilpasse sig i et hvilket som helst samfund, når som helst.

Søren Wiberg: På steinerskolen kan man få lov til at lære i sit eget tempo, og skolen giver plads til nysgerrighed og fordybelse, som er med til at styrke det analyserende og selvtænkende menneske.