Mediemyndighed

Den 24.-26. september 2020 afholdt Sammenslutningen af Steinerskoler i Danmark konferencen Mediemyndighed.

Omdrejningspunktet var en alderssvarende mediepædagogik. Et højaktuelt emne med de erfaringer lærere, forældre og elever har gjort sig med fjernundervisning og virtuelle læringsplatforme under COVID-19. Politikere,meningsdannere, eksperter, lærere og forældre deltog i den tre dage lange konference, hvis formål var at involvere og inddrage deltagerne, uanset den enkeltes forudsætninger eller erfaringer med området. Vi lagde ud på Christiansborg i Fællessalen, hvor Jacob Mark fra SF var vært. Vi havde inviteret en række kompetente oplægsholder fra ind- og udland, som belyste temaet fra forskellige perspektiver. Oplægsholdere på Christiansborg var: Paula Bleckmann, professor i mediepædagogik, Alanus Universitet, Anne Mette Thorhauge, lektor ved Institut for Kommunikation, KU, Jesper Balslev, lektor, Københavns Erhvervsakademi, Mads Vestergaard, forsker i digitalisering, digitale medier og digital dannelse, KU og Richard Landl, præsident ECSWE. Se og hør oplæggene fra de enkelte oplægsholdere samt den afsluttende debat på Christiansborg. Obs! Paula Bleckmanns og Richard Landls oplæg er på engelsk.

Og hvad er Mediemyndighed så?

Steinerskolerne arbejder mod at (ud)danne barnet og den unge til at kunne tænke frit og træffe livsduelige valg. Gennem skolegangen møder eleven mange forskellige fag, der taler til både hoved, hænder og hjerte, altid under hensyn til barnet/ den unges aldersmæssige udvikling. Pædagogikken hviler på ideen om det hele menneske og retter sig mod at styrke børn og unge til at skabe deres egen fremtid i et samfund, hvor idealer og normer er konstant foranderlige og til forhandling. Under nedlukningen af skolerne i forbindelse med COVID-19 kom den alderssvarende pædagogik og mange af skolens kernefag under pres, da fjernundervisning og digital online undervisning blev virkelighed for både elever, forældre og lærere. Væsentlige erfaringer er gjort, og i den kommende tid kan vi høste viden om virkningerne af denne type undervisning på godt og ondt.

Digitaliseringen, som en del af det at være menneske i det 21. århundrede, hverken kan eller skal ignoreres – heller ikke i steinerskolen. Det har altid været steinerskolens ide, at hver enkelt skole tager afsæt i den aktuelle samtid og kultur og fungerer i samspil med disse. Steinerskolerne ønsker, at digitaliseringen skal introduceres i børns og unges opvækst på rette tidspunkt og med et kritisk blik. Vi vil gøre op med forestillingen om, at digital myndighed kun opnås gennem digitale medier. For medier er andet og mere end digitale, og en grundlæggende udvikling af billeddannelse, læse- og skrivemestring, bevægelse og musikalsk erindring er vigtige forudsætninger for at kunne mestre og ikke blive slave i forhold til at træffe digitale valg. Begrebet mediemyndighed rummer en forståelse af, at børn og unge støttes og motiveres til at kunne beherske det digitale liv, så det kommer dem til gavn i et digitalt samfund, samtidig med at risici og skader forbundet med brugen af digitale medier mindskes. En væsentlig pointe ved at være mediemyndig indebærer, at børn og unge oplever, at de har handlemuligheder. Med dette greb og set i lyset af den alderssvarende pædagogik ønsker vi at sætte fokus på, hvordan man som lærer, forældre og samfund kan bidrage til opbygningen af resiliens og handlekompetence hos børn og unge i digital læring og et øget digitalt medieforbrug.

Sammendrag af konferencen
Tag en tur med rundt på den tre dage lange mediemyndighedskonference med interviews, oplæg, spørgsmål og workshops på henholdsvis Christiansborg, Vartov og Vidar Skolen.
Jacob Mark velkomst
“Tak, fordi I tager den debat. Når jeg synes, at I står på et godt grundlag, er det fordi, I ikke bare lod jer besnære, og fordi I ikke bare lod det rulle indover.” Sådan indledte Jacob Mark, SF, der var vært ved konferencen på Christiansborg, sin velkomsttale, der også handlede om at nørde og at tænke sig godt om. Christina Lærke Vilhelmsen, sekretariatsleder i Sammenslutningen af Steinerskoler i Danmark, bød også velkommen og talte b.la. om friheden til at drive skole, og ansvaret, der følger med friheden. Herunder også hvordan børn og unge skal klædes på til at træffe kvalificerede og oplyste valg, når de møder det digitale.
Richard Landl
Richard Landl, præsident for European Council of Steiner Waldorf Education (ECSWE), fortæller om og begrunder ECSWE’s arbejde i EU med en alderssvarende mediepædagogik og for friheden til at skoler, forældre og dagtilbud kan vælge, hvordan og hvornår de vil anvende digitale medier. 
Paula Bleckmann
Paula Bleckmann er professor i mediepædagogik ved Alanus Universitet. Hun præsenterer begrebet mediemyndighed og fortæller, hvorfor det er vigtigt at børn og unge udvikler autonomi og tilhørsforhold og oplever anerkendelse i den virkelige verden, hvis de skal undgå de risici, der er forbundet med den digitale verden. Og om balancen i at mestre det digitale fremfor at blive slave af det.
Anne Mette Thorhauge
Anne Mette Thorhauge, lektor, sætter fokus på digital dannelse som noget, der handler om meget mere end specifikke kompetencer. Dannelsen handler om oplyste borgere, der kan reflektere kritisk og tage ansvar, og digital dannelse er at kunne forholde sig kritisk reflekteret til de digitale medier og deltage aktivt i udformningen af en digital fremtid, der sætter borgeren og demokratiet i centrum.
Jesper Balslev
Jesper Balslev, lektor, fortæller om de forskellige politiske, institutionelle og faglige positioner ved brugen af digitale læringsteknologier i uddannelsesdebatten. Han kommer også med forslag til frugtbare veje frem ved hjælp af begreber som teknologiforståelse, algortimeforståelse, afkodning m.m.
Mads Vestergaard
Mads Vestergaard, forsker i digitalisering, digitale medier og digital dannelse, taler med stor indlevelse om, hvordan uddannelse, dannelse og oplysning kan ruste os til en digital tidsalder med nye effektive metoder til manipulation og adfærdspåvirkning. Herunder hvordan vi styrker modstandsdygtigheden mod digital misinformation som fake news og konspirationsteorier, vanedannende adfærdsdesign og skadelige online gruppedynamikker.
Paneldebat
Debat og spørgsmål i salen til oplægsholderne efter deres indledende oplæg.