Fria

Fria, elev i 2. hf på Steiner HF

Fria er 19 år gammel og går i 2. HF A på Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus. Hun startede på skolen i 1. hf. Tidligere i sit skoleliv gik hun på en friskole og efterfølgende på efterskole i 10. klasse. Efter 10. klasse følte hun sig ikke klar til at tage en gymnasial uddannelse og tog i stedet et F16-forløb hos Kaospiloterne og et halvt år som kulturentreprenør. Hun havde en god veninde, der skulle begynde på Steiner HF og hørte om skolen gennem hende. Hun opsøgte skolen, kom til samtale og mærkede straks, at det var den rette skole for hende. Fria er forperson for skolens elevråd, som hun selv har været med til at starte.

Fria valgte at tage Steiner HF, da hun ikke oplevede, at hun passede ind på det almene gymnasium. Hun følte, at hun skulle ændre sig selv på en måde, som hun ikke havde lyst til, for at passe ind i den ‘kasse’. Hun ville vildt gerne have nogle flere musikalske og håndværksmæssige fag, og hun oplevede, at der var en vildt fed profil på Steiner HF. Hun oplevede, at man bliver vurderet meget mere som et helt menneske, og at der var plads til hele hende. Det føles rart og trygt – og Fria beskriver, hvordan hun aldrig har gået et sted, hvor hun har følt sig så tryg ved at deltage i undervisningen.

Hvis Fria skulle vælge bare én ting, der er det bedste ved at gå på Steiner HF, ville det være, at hun var med til at starte elevrådet. Hun har oplevet, at der var stort råderum til, hvordan hun kunne være medskabende og sætte nye tiltag i søen. Mht. det musikalske har Fria i sit skoleliv spillet meget rytmisk musik. Det har været meget givende for hende at lære den mere klassiske musik at kende og fx lære at læse noder. Hun oplever, at det gør noget særligt ved hende og ved fællesskabet. Hun er også meget inspireret gennem de håndværksmæssige fag, og gennem den undervisning de får af inspirerende lærere i fx stenhugning, tegning, maling, formgivning m.m. Det har været en stor succes for hende at opleve skolens traditioner og erfare sammenhængen mellem fagene. Man bliver hurtigt en del af skolens traditioner.

For Fria betyder det, at skolen er karakter- og eksamensfri, at hun kan gå til skolen på en helt anden måde. Hun ved, at hun og de andre elever bliver set som hele mennesker. Det betyder noget for måden, hun er i klassen, går til gruppearbejde og meget mere. Hun synes, det er rart, at hun skal gøre sig umage hver dag i skolen i stedet for at være rettet mod karakter og eksamen. Og hun sætter stor pris på den vurdering af det hele menneske, som hun modtager gennem personlig feedback og vidnesbyrd.

Relationerne mellem elever og lærere oplever Fria som omsorgsfulde og nærværende. Hun sætter stor pris på, at hun bliver set og kigget i øjnene hver dag. Det er helt vildt rart og betydningsfuldt. Hun oplever, at der er et godt samarbejde med lærere og ledelse som forperson for elevrådet. De tager godt i mod og lytter til det, elevrådet kommer med.

Fria føler sig godt klædt på i forhold til at komme videre ud i uddannelseslivet. Hun har lært at kunne mærke, hvad hun har brug for, og hvordan man går til en opgave. Hun har lært at favne sine individuelle behov og udtryk, så hun både ved, hvad hun selv står for, og hvordan hun bringer det ind i et fællesskab. Hun elsker al den viden, som hun får gennem sit skoleliv og glæder sig til at kunne tage de indlæringsformer, som hun har fået med sig, med videre ud i livet.