Emma

Emma, elev i 1. hf på Steiner HF

Fordi der skulle ske så mange spændende ting i 10. klasse, valgte jeg at blive på Rudolf Steiner-Skolen i Odense, som jeg har gået på altid, og efterfølgende også at tage en Steiner HF. Det betød også noget for mig, at Steiner HF’en er toårig. Jeg havde inden overvejet, om jeg i stedet skulle på gymnasiet for at få nogle meget specifikke fag, men jeg kan faktisk godt lide, at vi her har en bredere uddannelse, hvor vi også fx har håndværksfag og musik. Vi lærer jo det, vi skal, og med en Steiner HF kan vi stadig søge videre i uddannelsessystemet til det, vi har lyst til.

I stedet for karakterer får vi vidnesbyrd på skrift, som er lidt specielt, og som er en form for løbende vurdering af din indsats og måde at være på hele året igennem. Her kan man ikke lige læse noget op til eksamen. Her er man er nødt til at være til stede hele vejen igennem og være engageret og interesseret, og man bliver opmærksom på, hvis man er nødt til at tage sig lidt mere sammen. Jeg synes, det er godt, at vi ikke har karakterer sådan på almindelig vis, hvor man måske bare har den ene chance.

Jeg synes, det giver et dejligt afbræk i hverdagen at have de kunstneriske, musiske og håndværksfagene. Og hvis man øver sig og kan sine ting i musik, er det selvfølgelig sjovest

Vi har også et fag, der hedder eurytmi. Det er en form for fysisk bevægelse. Det foregår som regel langsomt, og man skal følge en koreografi til et stykke musik eller fx et digt, hvor man skal være opmærksom på sine egne og de andres bevægelser i forhold til hinanden, så det hele passer sammen. Det er ret interessant, og så er det faktisk en kunstart.

Der er en god relation mellem lærere og elever på skolen. Der er heller ikke så mange lærere og elever, så man kender hinanden ret godt.

Her under corona har vi desværre ikke haft mulighed for at være så meget sammen med de andre klasser, men under normale omstændigheder har vi det ret fedt sammen og mødes i cafeen i pauserne på tværs af klasserne. Jeg kan huske, at jeg syntes, at folk var meget søde, da vi var nye i overbygningen.

Rejserne, som vi jo har måtte undvære et stykke tid pga. corona, gør, at vi knytter os til hinanden på en god måde. Der opstår nye relationer og bekendtskaber på tværs af klasserne. Det betyder rigtig meget. Alle kender hinanden og kender noget til hinandens baggrund.